CHRISTIAN MØBJERG SØRENSEN

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2017.

Christian er på den allersidste del af videreuddannelsen i almen medicin, og bliver speciallæge i almen medicin i sommeren 2025.

Christian har bred erfaring fra såvel hospitalsafdelinger samt almen praksis og skal arbejde i vores klinik fra 1. juni 2024 - 1. juni 2025.

DANIEL SACHMANN STEENMETZ BURGER

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2023.

Daniel er i klinisk basisuddannelse som læge. Dette er første led i den lægelige videreuddannelse.

Daniel har erfaring fra arbejde på akutafdelingen, Regionshospitalet Randers og skal arbejde i vores klinik fra 1. februar 2024 - 1. august 2024.

ANNA MYGIND

Uddannet læge fra Københavns Universitet 2020.

Anna er i fase 1 stilling i almen medicin som led i speciallægeuddannelsen til praktiserende læge.

Anna har flere års erfaring fra arbejde i såvel Danmark som Norge og skal arbejde i vores klinik fra 1. Maj 2023 - 1. November 2024.

ASKE ROSENQUIST

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2018

Aske er godt igang med speciallægeuddannelsen i almen medicin

Fra efteråret 2022 vil Aske være i klinikken på udvalgte dage

Han vender senere tilbage til længerevarende, fast ansættelse

ANDERS KOLIND CHRISTENSEN

Uddannet læge fra Aarhus Universitet 2018

Anders er godt igang med speciallægeuddannelsen i almen medicin

Fra efteråret 2022 vil Anders være i klinikken på udvalgte dage

Han vender senere tilbage til længerevarende, fast ansættelse

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid
Mandag 8.30 – 15.00 8.00 – 8.45
Tirsdag 8.30 – 15.00 8.00 – 8.45
Onsdag 8.30 – 15.00 8.00 – 8.45
Torsdag 8.30 – 16.15 8.00 – 8.45
Fredag 8.30 – 14.00 8.00 – 8.45

ÅBEN KONSULTATION

Klinikken har åben konsultation hver dag fra kl. 11-12. Her kan man henvende sig uden forudgående tidsbestilling til vurdering af helt velafgrænsede, akutte problemstillinger/sygdom. Vi kan telefonisk kontaktes ml. kl. 8.00-8.45 mhp. øvrige spørgsmål af sygeplejefaglig/lægefaglig karakter. Man kan også her bookes til konsultation i vores akuttid ml. kl. 11-12.

Alle øvrige henvendelser skal ske til sekretærerne i tidsrummet kl. 8.50-10.00, kl. 10.15-12, samt kl.13-14.

Ved akut og uopsætteligt behov for lægehjælp kan klinikken kontaktes fra kl. 8 -14 på tlf. 60806490

Lægerne ved Slotspladsen

Østervold 28, 2.th
8900 Randers C
Tlf.: 73709058

Ved uopsættelig brug for lægehjælp kan klinikken kontaktes på tlf.: 60806490